Yönetmelikler

. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

. Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

. Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

. Taşınır Mal Yönetmeliği

. Kamu Konutları Yönetmeliği