Hizmet Standartları

SN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

1

Satınalma Talep Ve Değerlendirme İşlemleri

Satınalma İşine Ait Fatura, Satınalma İşine Ait Fatura Sahibinin Hesap Dilekçesi Ve IBAN Numarası, Yapılacak İhalelere Başvurularda İdaremiz Tarafından Hazırlanan Şartnamede Düzenlenen İhaleye Katılabilmek İçin Hazırlanacak Belgeler.

30 Dakika

2

DMO Alımları

4734 Sayılı KİK Kapsamında DMO Stok Kodlarının Bulunduğu Talep Yazısı

Değişken

3

Doğrudan Temin İşlemleri

Fatura, Vergi Borcu Yoktur Belgesi, Teklif Mektubu        (Tek Kaynak Alımlarda Yetki Belgesi )

10 Iş Günü

4

İş Bitirme Belgesi İşlemleri

Dilekçe

3 Gün

5

Sözleşme İşlemleri

Davet- Metin Hazırlanması-4735 Kanun Gereği Belgeler Hazırlanması-Ücretlerin Ödenmesi-Yüklenicinin ve Makama Sunulması

15 İş Günü

6

Kesin Teminat İade İşlemleri

Talep Yazısı

Teminat Mektubu Alındısı Veya Makbuzu

Sigorta Borcunun Olmadığına Dair Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Soğuk Damgalı Yazı (Makbuz Ve Soğuk Damgalı Yazı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilir.

Sonraki Süreç Ilgili Başkanlık Tarafından Yürütülür.)

SGK'dan Yazı

Geldikten Sonra

2 İş Günü

7

İhalelere Yönelik Şikayet Başvurusu İşlemleri

Dilekçe

10 Gün

8

Muayene Ve Kabul İşlemleri

Mal Ve Hizmeti Alan Birimin Muayene Komisyonu Oluşturulup Alınan Mal Ve Hizmeti Kabul Edip Onaylaması

1 Iş Günü

9

Taşınır Temin İşlemleri

Taşınır İhtiyaçları İstek Formu

10 İş Günü

10

Taşınır Giriş İşlemleri

Giriş Belgesi (Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe Teslim Alma Formu-Birleştirme Formu-Devir Çıkış Taşınır İşlem Fişi-Değer Artış Belgesi)

Giriş Belgesi Geldikten Sonra 2 Iş Günü

11

Taşınır Çıkış İşlemleri

Taşınır İstek Belgesi-Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar Listesi

3 Ay

12

Kurumlar Arası Taşınır Devir İşlemleri

Taşınır İstek-Protokol-Taşınır İşlem Çıkış Fişi

15 İş Günü

13

Taşınır Kayıttan Düşme İşlemleri

Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Belgesi Taşınır İşlem Hurda Çıkışı-Komisyon Oluşum Tutanağı

15 İş Günü

14

Taşınır İade İşlemleri

Zimmet Değişim Ve Teslim Formu-Hurda Bildirim Formu

3 İş Günü

15

Taşınmaz İhale İşlemleri

Verilen Teklifin Değerlendirilmesi

Kiralanacak Alanın Bedel Tespiti (Üniversitemiz Tahmini Bedel Komisyonu Tarafından- Kiralanacak Alan Daha Önce Kiralanmamışsa İTO Tarafından Yapılır.)

Onay

Komisyon Üyelerine Davetiye

İhale

İhaleyi Alan Firmaya Tebligat

Sözleşme Ve Yer Teslimi

30 Gün

16

Taşınmaz Tahsis İşlemleri

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Mevzuatta yeterlilik için istenen Belgeler

1 Yıl-3 Yıl

17

Araç Arıza Tespit Ve Bakım Onarımı İşlemleri

Arıza Tespit Tutanağı

Rutin Bakım Listesi

 1 Ay

18

Araç Tahsis İşlemleri

Birimlerden Gelen Araç Talep Yazısı, Uygun Görüldüğü Takdirde Araç Tahsisi Edilmesi

3 Iş Günü

19

Lojman Tahsis İşlemleri

Tahsis Talebi- Puan Sıra Listesi- Konut Tahsis Edilecek Personelin Belirlenmesi-Tahsise İlişkin Komisyon Kararı-Kamu Konutları Giriş Tutanağı - Bildirim

30 İş Günü

20

Lojman Tahliye İşlemleri

Kamu Konutları Çıkış Tutanağı - Bildirim

15 İş Günü

21

Posta Hizmetleri

Sözleşme Imzalanması Faturanın Gelmesi Hakediş Oluşturma Ve Ödeme Yapılması

3 Iş Günü

22

Lojman Teslim İşlemleri

Kamu Konutlari Geri Alma Tutanağı ile Teslimi

 

15 İş Günü

23

Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Tahakkuk Işlemleri

 

 

 

 

Görevlendirme yazısına istinaden görev sonrası ilgili kişiden istenilecek olan (görev gidiş-dönüş saatleri ) varsa konaklama faturası, uçak ile görevlendirilmiş ise uçak faturası alınarak işlem yapılır.

Bütçe Durumuna Göre Değişiyor (Yıl İçinde)

24

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluk Tahakkuk Işlemleri

 

Naklen Gelen Personellere göreve başladıktan sonra, göreve başlama yazısı, atama kararnamesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve personel nakil bildirimi (nakil bildiriminde geldiği kurumdan yolluğunu almadığının belirtilmesi gerekli) eş,çocuk durumu, yevmiye ve mesafe esas alınarak işlem yapılır.

Bütçe Durumuna Göre Değişiyor (Yıl İçinde)

25

Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Tahakkuk Işlemleri

Görevlendirme yazısına istinaden avans istenmişse avans çıkılır. Muhasebe işlem fişi ve Görevlendirme Yazısı                    Görev dönüşü avansı kapatılır. İlgiliden görev sonrası gidiş-dönüş saatleri, konaklama faturası, uçak faturası alındıktan sonra döviz kuru baz alınarak işlem yapılır.

Avans Açılmışsa Aynı Ay İçinde Yoksa Bütçe Durumuna Göre Değişiyor (Yıl İçinde)

26

Maaş Tahakkuk Işlemleri

Aybaşında maaş değişiklikleri toparlanarak (terfi, rapor, icra kesinti, kira vb.) Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan (KBS) Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde girişler yapılarak kontrol edildikten sonra ilgili ödeme avrakları (Ödeme Emri Belgesi, Bordro İcmal, Personel Bildirimi, Banka Listesi vs.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Sürekli işçi maaşları da KAMUTEK programında yapılarak yine aynı birime teslim edilir.

 

 

Her Ayın 1inde başlanır. En geç 12 sinde teslim edilir.

27

Kıdem Tazminatı Tahakkuk İşlemleri

Emekliliğe hak kazanan ilgili kişinin dilekçesine istinaden Personel Daire Başkanlığınca alınarak birime gönderilen Rektörlük Oluru ve birimden istenilen Sgk prim bilgisi evraklarının takibinde maaş programından çıkartılması, işten ayrılış bildirgesi ve kişiye ait yolluk ödemesinin yapılması. Sürekli İşçilerde ise  primlerini ve yaşını doldurmuş olması şartıyla Kıdem Tazminatı Hesap Raporu, İşten Ayriliş  Bildirgesi, Rektörlük Oluru, Harcama Talimatı, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile işlem yapılır.

 

10 gün

28

Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri Tahakkuk İşlemleri

Doğrudan Temin Yoluyla, Ihale Yoluyla,Ve Dmo Dan Alım Yapılır

Değişken

29

Kredi Ve Avans Açma/Kapama Tahakkuk İşlemleri

Harcama Talimatı Hazırlanır.Muhasebe Işlem Fişi Düzenlenir.Ödeme Işlemi SGDB’ye Gönderilir. Açılan Avanslar 1 Ay Krediler 3 Ay Içerisinde Mashup Edilir.

 

 

2 Iş Günü

30

Hakediş İşlemleri

Fatura, Hakediş Evrağı Oluşturulması Onaylanması Ve Ödeme Yapılması

2 Iş Günü

31

Resmi Mühür

Mühür Olmayan Birimler Talep Oluşturur. Darphaneye Kredi Açılır. Yök E Yazı Yazılır. Darphane Mühürü Gönderir. Talep Eden Birime Mühür Teslim Edilir. Açılan Kredi Mahsuplaştırılır.

2 Ay