Satın Alma Şube Müdürlüğü

ØGÖREVLERİ
Ø- Üniversitemizin Bütçesinden Araç-gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi için  Başkanlığımıza ayrılan ödeneklerle, Mali yıl için yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda;
Ø- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19,20,21. maddelerine göre İhale yoluyla yapılmasına karar verilen satın alma işlemlerinin, kanun yönetmelik ve genelgelere göre yapılmasını sağlar.                
Ø- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılmasına karar verilen satın alma işlemlerini, kanun yönetmelik ve genelgelere göre yapılmasını sağlar.
ØHizmetin gerektirdiği her türlü mal, malzeme, makine, teçhizat vb. alımları yapar.
Ø- Elektrik ve Doğalgaz tüketim bedellerinin ve haberleşme, abonelik vb. ödemelerini yapar.
ØYolluk, Yevmiye ve Jüri ödemelerini yapar.