Daire Başkanı

 

Bülent KONAK
Daire Başkanı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturarak, iş bölümü yapmak, personel üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı aynı zamanda harcama yetkilisi olarak ödeneklerin mal ve hizmet alımına ait harcamaları yapmak.

Başkanlığın bütçesini hazırlamak, şube müdürleri ve bölüm sorumlularından alınan önerilere göre bağlı birimlerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak “Başkanlık bütçesi” halinde Rektörlüğe sunmak.

Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek, çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırabileceği imkanlar oluşturmak, teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla vereceği hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmasını sağlamak