Hizmet Envanteri

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET ENVANTERİ
SIRA NO KURUM KODU BİRİM KODU STANDART DOSYA PLANI HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE  
MERKEZİ İDARE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN
İÇ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN
DIŞ YAZIŞMALAR
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
1 68373721 49759088 841.02.14 Avans Açma Avans Açma Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazetede yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi",4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi b bendi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı HARCAMAYA AİT FATURA İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
    1 GÜn 1-100 Sunuluyor
2 68373721 49759088 841.02.14 Bütçe
Hazırlama ve Uygulama
Rektörlüğe bağlı
 birimlerin bütçelerinin hazırlanması,ödeneklerinin kullanımı ile
ilgili yazışmaların yapılması
ve birimlerin ihtiyacı doğrultusunda ödenekleri kullanma
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 17.maddesi gereğince ilgili yıl bütçesinin  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhtiyaçları gösterir ilgili birimlerin talep yazıları  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Birim Yıllık Faliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mali Yıl Bütçe Kanununda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yapmak 20 Gün Yılda Bir (1) Kez Sunuluyor
3 68373721 49759088 809.02 Taşnır Kayıt Sistemi DEPOYA MALZEME GİRİŞ İŞLEMLERİ  TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYILAN MAL MİKTARI TUTANAĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün 1-100 Sunuluyor
4 68373721 49759088 809.02 Taşnır Kayıt Sistemi DEPOYA MALZEME ÇIKIŞ İŞLEMLERİ  TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İstek belgesi- Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün 1-100 Sunuluyor
5 68373721 49759088 809.02 Taşnır Kayıt Sistemi Devir Yolu ile Çıkış İşlmeleri TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Devir Belgesi - Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün 1-100 Sunuluyor
6 68373721 49759088 809.06 Taşnır Kayıt Sistemi Hibe Yolu ile Giriş İşlmeleri TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hibe Edilen Malzeme Belgesi - Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün 1-100 Sunuluyor
7 68373721 49759088 809.06 Taşnır Kayıt Sistemi Hibe Yolu ile Çıkış İşlmeleri TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hibe Edilen Malzeme Belgesi - Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün  1-100 Sunuluyor
8 68373721 49759088 809.02 Taşnır Kayıt Sistemi Taşınır Kayıt Sayım İşlmeleri TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün  1-100 Sunuluyor
9 68373721 49759088 809.02 Taşnır Kayıt Sistemi Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlmeleri TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün  1-100 Sunuluyor
10 68373721 49759088 809.02 Taşnır Kayıt Sistemi Taşınır Kayıt Zimmetten Düşme İşlemleri TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün  1-100 Sunuluyor
11 68373721 49759088 809.02 Taşnır Kayıt Sistemi Tüketim Çıkışı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınır İşlem Fişi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün  1-100 Sunuluyor
12 68373721 49759088 934.01.01 Doğrudan Temin Mal ve Hizmet Alımı Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazetede yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi",4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi d bendi,31/12/2005 tarih ve 26040 ssayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Talep yazısı veya Talep Formu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Birimler Yazılan İhtiyaç Bilgi Yazısı   3 Gün 1-100 Sunuluyor
13 68373721 49759088 934.01.01 Satın Alma Elektrik,Su,Doğalgaz ve Fatura
Ödemeleri
Merkezi Yönetim
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
49.Maddenin a bendi 
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Fatura İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
    1 Gün 1-100 Sunuluyor
14 68373721 49759088 930.930 Satın Alma Taşınır Alımları
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22.Maddesi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Fatura İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
TİF   1 Gün 1-100 Sunuluyor
15 68373721 49759088 841.02.14 Satın Alma Kredi Yolu ile Dmo Mal Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22.Maddesi
Taşınır mal Yönetmeliği
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİMLERE AİT SATIN ALMA İSTEK YAZILARI  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
BİRİMLERE AİT SATIN ALMA İSTEK YAZILARI    3 Gün 1-100 Sunuluyor
16 68373721 49759088 903.07.02 Tahakkuk İşlemleri Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödemeleri 6245 Sayılı Harcırah Kanunu,2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 39. Madde,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 22. Madde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Fatura, Bilet v.s   3 Gün 1-100 Sunuluyor
17 68373721 49759088 903.07.02 Tahakkuk İşlemleri Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödemeleri 6245 Sayılı Harcırah Kanunu,2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 39. Madde,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 23. Madde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
    3 Gün 1-100 Sunuluyor
18 68373721 49759088 921.921 Tahakkuk İşlemleri Memur Maaş Ödemesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı TAHAKKUK TESLİM TUTANIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
    10 Gün 1-100 Sunuluyor
19 68373721 49759088 755.02.03 İhale İhale Hazrılık Süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhtiyaç programı, projeler, keşif, ve yaklaşık maliyet  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
İhtiyaç programı, projeler, keşif, ve yaklaşık maliyet   3 Gün 1-100 Sunuluyor
20 68373721 49759088 755.02.03 İhale İhale İlan Ödemeleri 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İlan faturası İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
  İlan faturası 3 Gün 1-100 Sunuluyor
21 68373721 49759088 755.02.07 İhale İhale İtiraz 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale ile ilgili itiraz dilekçesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
  İhale ile ilgili itiraz dilekçesi 10 Gün 1-100 Sunuluyor
22 68373721 49759088 755.02.08 İhale  Sözleşmeye Davet ve İmza “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Evrakları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
    1 Gün 1-100 Sunuluyor
23 68373721 49759088 306.04 Puantaj Hazırlama Sürekli İşçi Puantajı 4857 Sayılı İş Kanunu Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Günlik İmza Çizelgesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
Daire Başkanı
    1 Gün Ayda 1 defa Sunulmuyor
24 68373721 49759088 953.01 Sivil Savunma Sivil Savunma Planı 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanı, Daire Başkanı, Rektör, Vali   Valilik  İl Afet Müdürlüğü 10 Gün Yılda 1 Defa Sunuluyor
25 68373721 49759088 040.05 Faliyet Raporu Yıllık Birim Faliyet Raporu
KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK
FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yıllık Faliyet Raporları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Memur, Şef,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Yıllık Faliyet Raporları   10 Gün Yılda 1 Kez Sunuluyor