Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 

Özgür DAĞAŞAN

Özgür DAĞAŞAN

  Şube Müdür V.   


Mail::odagasan@sivas.edu.tr
İletişim: 0346 217 0151 


 

Şube Müdür V.

Kadir ŞANLI

Kadir ŞANLI

  Şef   


Mail::kadir.sanli@sivas.edu.tr
İletişim: 0346 217 0035 


 

Şef

 

Üniversitemizin tüm daire başkanlıkları, Rektörlük, Genel Sekreterlik, kadrosunda  bulunan personellerin maaş ödemeleri ve keseneklerini yapmak.

Hizmet İçi Eğitim Ödemeleri, Fazla Mesai Ödemeleri Rektör ve Rektör Yardımcıları Görev ödenekleri, Yabancı Uyruklu Personel Maaş Ödemeleri ve Kesenekleri, Yurtiçi Geçici-Sürekli Görev Yolllukları Avansı, Yurtdışı Geçici-Sürekli görev yolluğu ödemelerini yapmak.

Amirler tarafından verilecek diğer görevleri yap