Tahakkuk Şube Müdürlüğü

ØGÖREVLERİ
Ø- Üniversitemize gönderilen posta, kargo vb. evrakların kabulü ile gelen evrak kaydının yapılması.
Ø- Personellere yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, ilgili kişiler borçlandırılarak fazla ödemenin tahsil edilmesini sağlamak.
Ø-Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ödemelerini yapmak.