Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyon

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü kamu kaynağını verimli, etkin ve ekonomik bir şekilde kullanarak, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının temini için, mevcut ödenekler dâhilinde zaman, kalite ve fiyat çerçevesinde satın alınması, depolanması ve dağıtılması, başkanlığımıza bağlı sürekli işçilerin maaş işlemlerinin zamanında yapılması, sağlıklı çevre koşullarının sağlanması için temizlik ve hijyen çalışmalarıyla Üniversitemizin çağımız standartlarına yakışır hale getirilmesi için çaba sarf edilmesidir.

 

Vizyon

Temel odak nokta olarak kaynak denetimi, hizmet üretiminin niteliğinin artırılması, yönetimde yenilikleri izleme ve teknolojik araçları kullanmayla ileriye bakışın en temel özelliğini dikkate alıp; Üniversite içerisinde Kurumsal değerleri benimsemiş, idari ve mali mevzuata hâkim, konusunda uzman, katılımcı, yenilikçi ve özverili personeli ile temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmak.

Temel Değelerimiz

Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,

Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,

Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,

Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak ve gelişime açık bir yönetim politikası izlemek,

Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,

Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,

Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,

Çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

Takım ruhuna sahip olmak,

Etik anlayışa sahip olmak,

Kurumsal iletişime ve teknolojik gelişmelere açık olmaktır