Kalite Politikamız

                                                                                                                               

                                                                                               


KALİTE POLİTİKASI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak kalite politikamız;

- Yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere titizlikle uyan,

- Kamu ve kurumun menfaatini daima ön planda tutan,

- Mevcut kaynakları doğru zamanında ve yerinde kullanıp israfı önleyen,

- Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygularına sahip personeliyle kalite sistemini benimseyen,

- Ekip çalışması, iletişim ve bilgi akışını önemseyen,

- Toplum ve çevreye duyarlı,

- İlkeli ve kendini sürekli yenileyen,

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlayan bir birim olarak kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.


Değerlerimiz

- Hukukun üstünlüğü,
- İnsan Hakları
- İfade özgürlüğü
- Teknolojik gelişmelere açık olmak
- Çağdaş ve bilimsel olmak
- Doğruluk ve güvenirlilik,
- Katılımcılık,
- Yaratıcılık
- Şeffaflık
- Sorumluluk,
- İş disiplinine sahip olmak,
- Etik değerlere bağlı olmak,
- Değişime açık olmak,
- Uzlaşmacı olmak,
- Özverili olmak,
- Hesap verilebilir olmak,
- İşbirliği, dayanışma ve paylaşımcılık
- Toplumsal değerler
- Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik
- Eşitlik,

Güçlü Yönler
- Teknolojik imkanlara sahip olunması,
- Çalışma ortamının rahatlığı,
- Personelin değişime ve gelişime açık olması,
- Birimlerde görev yapanların iş disiplinine sahip olması,
- Sorunlara karşı çözüm üretilebilir olunması,
- İşbirliği yapılabilmesi.

Zayıf Yönler

      - Bütçe yetersizliğinden dolayı birimlerden gelen taleplerin karşılanamaması

      - Başkanlığımızda çalışan personel sayısının yetersiz olması,

      - Yapılan mal veya hizmet alımlarında ön görülemeyen derecede maliyet artışının olması,

      - Çalışmalarımızın bir kısmının diğer birimler ile entegre olmasından dolayı aksaması,

Fırsatlar
- Teknolojinin kullanılabilmesi,
- Sürekli ve hızlı bir internet hizmetinin olması nedeni ile mevzuata kolay ve hızlı erişimin sağlanabilmesi,
- Personelin mevzuatla ilgili eğitimlere katılması