Kanunlar

. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

. 4857 Sayılı İş Kanunu

. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

. 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu