Vizyon

         Teknolojik imkanlarla donatılmış ve kanunda belirtilen usulleri en iyi şekilde çalışmalarına ilke edinen, konusunda uzman, bilinçli, çalışkan ve gelişimci personeliyle, her zaman önce kamunun ve kurumun menfaatlerini ön planda tutarak, temin ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanarak Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.