İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

ØGÖREVLERİ
Ø- İş takip sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Ø- UBYS’den gelen evrakların havalesini yaparak birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
Ø- Birimine ait tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
Ø- Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında işbölümünü sağlamak ve gerekli denetim ve gözetimi yapmak.
Ø- Şube içi eğitimleri planlamak ve icra etmek.
Ø- Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.