Başkanlığımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre, hazırlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinde yaralan Kontrolörlük ve Destek Hizmetler Daire Başkanlığının birleşmesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünden Kararname ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur.