Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü

ØGÖREVLERİ
Ø- Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek
Ø- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
Ø- Özel Güvenlik personelinin nöbet, izin ve puantaj işlemlerini hazırlamak ve takip etmek.
Ø- Verilecek benzeri görevleri yapmak